O.S. Sportklub Louňovice

<%%>

Provozní řád dětského hřiště

Vážení návštěvníci, toto dětské hřiště bylo vybudováno a dáno vám k dispozici pro využití volného času a radosti vašich dětí. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt vás žádáme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu vydaného na podkladě obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně.

Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 do 15 let.

Hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené!

Děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let.

Návštěvní doba: V období květen až září: 8.00 – 20.00 hodin V období říjen až duben: 9.00 – 19.00 hodin

Na hřišti platí zákaz:

 • Poškozování a znečisťování prostor, zařízení a vybavení (v případě poškození bude obec vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu)
 • Volného pobíhání domácích zvířat
 • Kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
 • Vjezdu motorových vozidel
 • Stanování a rozdělávání ohňů
 • Pořádání propagačních či reklamních akcí

Návštěvník je povinen:

 • Respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště
 • Chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky
 • Dodržovat čistotu

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně na:

 • Telefonní číslo: 323 660 205
 • Správce hřiště: O.S. Sportklub Louňovice

Děkujeme vám, že dodržujete návštěvní řád a přejeme vám i vašim dětem hezký den.

Napsal admin, tisk, přečteno 1578x