O.S. Sportklub Louňovice

Nebyla uložena žádná novinka

Zápis z druhého shromáždění členů O.S. Sportklubu Louňovice

Shromáždění: 2

Dne: 29.3.2009

Místo : Louňovice u Petruželů, Sluneční 257

Přítomni:

Dámy Havlová, Marciníková, Petruželová, Velechovská Veselá.

Pánové Havel, Marciník, Máslo, Moravec, Petružela, Slavík

Program:

 1. Zpráva o činnosti OS Sportklub Louňovice za rok 2008
 2. Hospodaření O.S. Sportklub Louňovice
 3. Návrh na činnost v roce 2009 O.S. Sportklub Louňovice
 4. Projekt Parčík (MAS Říčansko výzva 1–2008)
 5. Projekt veřejného víceúčelového sportovního hřiště (MAS Říčansko výzva 1–2009)
 6. Návrh akcí pro dámy v O.S. Sportklub Louňovic
 7. Ostatní

Ad 1

Zpráva o činnosti O.S. Sportklub Louňovice za rok 2008 byla schválena shromážděním členů a je v příloze tohoto zápisu.

Ad 2

Zpráva o hospodaření O.S. Sportklub Louňovice byla vzata na vědomí. Z důvodů čerpání dotací bude provedena nezávislá kontrola hospodaření. Hospodář byl pověřen oslovením členů, kteří nezaplatili členský příspěvek za rok 2008. Aby se neopakovala situace z roku 2008, shromáždění členů požaduje uhradit příspěvek do konce dubna 2009.

Ad 3

Návrh na činnost O.S. Sportklub Louňovice na rok 2009 byl schválen shromážděním členů a je v příloze tohoto zápisu.

Ad 4

Projekt Parčík (MAS Říčansko výzva 1–2008)

 1. Realizace bude zahájena po podpisu dotací se SZIF (polovina dubna) ve výši 90%.
 2. Obec Louňovice uhradí 10% tj. 16 506 Kč.
 3. Zbylou část 148 551 Kč musí profinancovat Sportklub (Shromáždění nedoporučilo čerpání úvěru)
 4. Při aktuálním počtu 22 členů odpovídá částka 6 752 Kč na jednoho člena.
 5. Shromáždění pověřuje hospodáře oslovením jednotlivých členů a připravením dokladu o bezúročné vratné půjče.
 6. Realizace proběhne duben, květen.
 7. Zapůjčené peníze budou vráceny po obdržení dotace (podzim)

Ad 5.

Projekt veřejného víceúčelového sportovního hřiště (MAS Říčansko výzva 1–2009)

 1. Projekt ve výši 1 620 259 Kč byl schválen MAS Říčansko a čekáme na jeho schválení SZIF.
 2. Realizace bude zahájena zajištění financování projektu.
 3. Po schválení dotací ve výši 90% (tj. 1 458 232 Kč) na SZIF zahájíme jednání s obcí o podílu na úhradě 10% (tj. 162 026 Kč).
 4. Podle zákona o veřejných zakázkách musí proběhnout výběrové řízení na dodavatele.
 5. Shromáždění členů souhlasí s realizací projektu pouze v případě, že nebude nutné úvěrování. (výrazně převyšuje roční rozpočet Sportklubu).
 6. Shromáždění členů oceňuje práci pana Moravce a předsedy Sportklubu na tomto projektu. Na jeho přípravu měli pouze jeden měsíc, a přesto se umístil na třetím místě z 12 projektů. Budeme a čerpat téměř třetinu částky pro celé MAS Říčansko.

Ad 6.

Návrh akcí pro dámy v O.S. Sportklub Louňovic

Shromáždění členů se zabývalo připomínkami k náplni činnosti Sportklubu, která nedostatečně reflektuje zájmy přítomných dam. Z diskuse vyplynuly následující návrhy

• Volejbal

• Badminton

• Petanque

• Návštěva Národního Muzea

Ad 7.

Úkoly pro členy:

úkol termín zodpovídá
Zaplacení členského příspěvku 30.4.2009 všichni členové
Realizace Projektu Parčík 31.5.2009 Petružela, Slavík
Realizace projektu veřejného víceúčelového sportovního hřiště 31.12.2009 Moravec, Stoklasa
Cyklistický orientační závod 6.6.2009 Máslo
Kroketový turnaj dvojic 29.8.2009 Petružela
Turnaj Petanque 2009 Petružela, Veselá
Návštěva Národního Muzea 2009 Petruželová, Marciníková

Přílohy:

Zpráva výboru O.S. Sportklub Louňovice o činnosti za rok 2008

Návrh na činnost O.S. Sportklubu Louňovice v roce 2009

Zapsal: I. Petružela

Ověřil: K.Máslo

Zpráva výboru O.S. Sportklub Louňovice o činnosti za rok 2008

Rok 2008 byl prvním rokem Sportklubu Louňovice. Na květnové členské schůzi byl zvolen výbor ve složení jednatelé Máslo, Petružela, Stoklasa, hospodář Moravec a člen výboru Slavík. V roce 2008 se nám podařilo:

1. Při tvorbě areálu pro volnočasové aktivity sousedů

A. sportovní travnatý plácek a jeho údržba (Máslo, Slavík, Stoklasa)

B. Instalalovat kamenný stůl nám (starosta a brigádníci z ČSOB)

C. Zahájit úpravy na hřišti pro volejbal (Slavík).

D. Zasadit – Lípu státnosti – u příležitosti 90 tého výročí vzniku republiky (Petruželová)

2. Při vyvtváření smluvního rámce čiností O.S. Sportklub Louňovice

A. Uzavřít nájemní smlouvu s obcí na 25 let (Petružela, Moravec, Máslo)

B. Uzavřít partnerskou smlouvu s obcí (Petružela)

C. Uzavřít partnerskou smlouvu s MAS Říčansko (Moravec)

3. Při vyvtváření nezbytné administrace nutné pro činnost O.S. Sportklub Louňovice

A. Zřídit bankovní účet u ČSOB (Moravec, Petružela)

B. Vytvořit internetové stránky (Pavlíčková)

4. Při získávání dotací

A. Připravit projekt Parčík (Petružela, Máslová)

B. SZIF potvrdil státní dotaci dotaci ve výši 148 000 Kč (90% celkových nákladů).

C. Připravit projekt dětského hřiště (Moravec)

D. ČSOB finanční příspěvek 30 000 Kč. Dva houpací koníky na dětské hřiště (Moravec, Stoklasa).

E. Připravit projekt víceúčelového sportovního hřiště (Moravec, Petružela)

5. Při sportovní a klubové činnosti

A. Fotbálek a softbal (Petružela, Máslo, Slavík)

B. úklid lesa (Petruželová)

C. Cyklistický Orientační závod pro děti (Máslo, Petruželová)

Návrh na činnost O.S. Sportklubu Louňovice v roce 2009

V roce 2009 by se nám společně mohlo podařit:

1. Při tvorbě areálu pro volnočasové aktivity sousedů

A. údržba travnatého plácku (Máslo, Stoklasa)

B. Realizovat projekt Parčík (Slavík, Máslová, Petružela)

C. Dokončit úpravy na hřišti pro volejbal (Slavík).

D. Realizovat projekt víceúčelové sportovní hřiště (Moravec, Slavík, Stoklasa)

2. Při vyvtváření smluvního rámce čiností O.S. Sportklub Louňovice

A. Naplňovat partnerskou smlouvu s obcí (Petružela)

B. Naplňovat partnerskou smlouvu s MAS Říčansko (Moravec)

3. Při vyvtváření nezbytné administrace nutné pro činnost O.S. Sportklub Louňovice

A. Výběr členských příspěvků za rok 2009

B. Vedení bankovního účtu (Moravec)

C. Vedení internetových stránek (Pavlíčková)

4. Při získávání dotací

A. Projekt Parčík (Petružela)

• Podpis smlovy o posktytnutí státní dotace ve výši 148 000 Kč.

B. Projekt víceúčelové sportovní hřiště (Moravec, Stoklasa)

• Dokončit projekt víceúčelového sportovního hřiště

• Výběrové kolo MAS Říčansko

• Projekt víceúčelového sportovního hřiště. Schvalovací proces SZIF.

• Podpis smlovy o posktytnutí státní dotace ve výši .....

5. Při sportovní a klubové činnosti

A. Fotbálek a softbal (Petružela, Máslo, Slavík)

B. Halový fotbálek (Malík, Slavík, Havel, Pavlíček)

C. úklid lesa (Petruželová)

D. Sobota 14.1.2009 Louňovická běžka (Máslovi)

E. Sobota 6.6.2009 Cyklistický Orientační závod pro děti (Máslo, Petruželová)

F. Sobota 29.8.2009 Kroketový Turnaj dvojic (Petružela)

G. Turnaj Petanque (Petružela, Veselá)

H. Návštěva Národního Muzea (Petruželová,Marciniková)

««« Předchozí text: Zpráva výboru OS Louňovice za rok 2008 Následující text: Zápis výkonného výboru O.S. Sportklubu Louňovice »»»

admin | 12. 8. 2009 St 19.16 | O.S. Sportklub Louňovice | trvalý odkaz | tisk | 2161x

Komentáře k textu

- Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Přidej komentář!Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.